Wij zoeken steun

Wij kunnen als ouders dit project niet alleen voor elkaar krijgen. Gelukkig werken er meerdere partijen met ons mee die ons van de nodige expertise en know how voorzien, zoals MEE regio Tilburg, zorgaanbieder ASVZ en Woonstichting Leijstromen uit Oisterwijk. Behalve inhoudelijke steun hebben wij ook extra financiën nodig. Deze woonvorm is namelijk geen gebruikelijke zorginstelling waarbij ook de inrichtingskosten en het onderhoud door de overheid worden betaald. De inrichting van de gemeenschappelijke ruimte, de keuken en het tuinmeubilair is uit eigen middelen betaald , evenals de voorbereiding van het project. Veel sponsoren hebben wij bereid gevonden hierin geld te steken (zie onder sponsoren).

Voor de continuïteit van ons project is ook geld nodig. Het gaat dan om onderhoud en activiteiten. Ook een busje voor het vervoer van onze bewoners en mensen met een beperking in Moergetsel staat op onze verlanglijst. Wij zoeken daarom fondsen, sponsors en donateurs die dit project een warm hart toedragen. Daarbij willen wij graag overleg wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnummer NL52RABO0143488600 ten name van de Stichting Steunfonds Olivier te Moergestel.
Ook een busje voor het vervoer van onze bewoners en mensen met een beperking in Moergestel staat op onze verlanglijst.

Behalve de sponsoren die u hier aantreft, is ook de Vereniging Olivier actief om geld voor de sociale activiteiten van de jongeren bijeen te brengen door de verkoop van wijn. Wij verkopen een aantal bijzonder smakelijke tafelwijnen: een rode vin de pays de l’Hérault, een rode Cabernet-Syrah, een droge witte vin de pays Comté Tolosan en een licht mousserende droge Prosecco.
Deze wijnen kosten per fles € 5,50 tot € 6,00. De opbrengst van deze flessen komt geheel ten goede aan de Vereniging Olivier. Sedert medio december 2007 zijn er al ruim 7000 flessen verkocht.

Een schenking aan de Vereniging is meer dan welkom en is bovendien fiscaal aftrekbaar: Vereniging Olivier, NL 68 RABO 01167.70.341
De Vereniging Olivier staat geregistreerd bij de Belastingdienst als een Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI).

^ naar Boven

Sponsors

We zijn alle onderstaande sponsors zeer erkentelijk voor hun bijdragen aan ons project !

( De volgorde heeft geen betekenis. Elke link opent in een nieuw venster)

^ naar Boven

Maatschappelijk betrokken partijen

Ook willen wij een aantal maatschappelijk betrokken partijen bedanken voor hun medewerking:

ASVZ
Zorg en organisatie
MEE Regio Tilburg
Expertise en know how
Woonstichting Leystromen
Huisvesting expertise en know how
De Gemeente Oisterwijk
Zorg en Welzijn (WMO)
Welzijn en ontwikkeling