Ontruimingsoefening

Op maandagavond 30 oktober kwam de brandweer van Moergestel voor een ontruimingsoefening bij Olivier.

Er was brand en rookontwikkeling bij de lift op de eerste verdieping waardoor het brandalarm af ging.

De bewoners gingen of snel naar buiten naar de verzamelplaats aan de straatkant of in een veilig gedeelte staan in de gang. Echter voor Hanneke en Patrick was dat niet mogelijk door de rookontwikkeling in de gang bij hun appartement.

Zij bleven in hun appartement en hadden belcontact met de begeleiding die hun geruststelde en vertelde dat de brandweer zou komen om hun te redden en dat gebeurde na een tijdje ook.

Na afloop hebben de bewoners nog gekletst met alle brandweermannen in de groepsruimte en de oefening besproken.

Junis heeft nog, op zijn verzoek, in de brandweerauto gezeten.

Jacqueline vroeg aan de brandweercommandant wat ze moest doen als er echt brand zou zij. “Hetzelfde als wat jullie nu hebben gedaan”, was zijn antwoord.

Het was een geslaagde oefening.

naar boven ↑
© 2009-2020 Copyright Stichting Olivier Moergestel en Vereniging Olivier Moergestel
alt_tekst  Site Ontwerp Rachel & co   alt_tekst
//